06/04/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

781
Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lc 24,13-35

"Làm sao để đổi hướng cuộc đời...?"

 

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi : "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy ?" Một người tên là Clêophas trả lời : "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi : "Việc gì thế ?" Các ông thưa : "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng : Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói ; còn Người thì họ không gặp".

Bấy giờ Người bảo họ : "Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói ! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao ?" Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng : "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông.

Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau : "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư ?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông : "Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

               SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay thuật lại chuyện hai môn đệ trên hành trình về Emmaus. Hai ông đang chìm trong tăm tối, thất vọng, bế tắc, bởi vì Thầy mình đã chết và mọi sự đã khép lại. Hai ông quyết định về với ngày xưa như trước đây khi chưa gặp Thầy. Nhưng rồi, Chúa Phục Sinh đã đến đúng lúc, Ngài đã làm cho tình huống lật ngược lại. Hai ông đã đổi hướng hành trình và tiếp tục sứ mạng làm môn đệ Thầy. Vâng, làm sao để đổi hướng cuộc đời, đó là điều mà hai môn đệ Emmaus đã được giải quyết, đó ắt hẳn cũng là điều mà mỗi chúng ta cùng học hỏi và suy niệm qua bài Tin Mừng hôm nay.

Trước tiên, như hai môn đệ Emmaus đã gặp được đúng đối tượng là Chúa phục sinh, bạn cũng cần gặp một đối tượng như vậy. Đối tượng ấy có thể gợi ý giúp bạn dám chia sẻ vấn đề của bạn như hai môn đệ kia ; đối tượng ấy có thể hiểu bạn đang gặp khó khăn gì ; có thể đồng hành với bạn một chặng đường ngay khi chặng đường ấy không phù hợp cho cả đôi bên ; người ấy có thể dùng Lời Chúa để hướng dẫn cuộc đời bạn, có thể chia sẻ Bánh Thánh cho bạn ; và rồi người ấy chờ đến một lúc thích hợp, lúc ấy chính bạn “nhận ra Chúa phục sinh”, bạn sẽ quay lại chọn đúng hướng mà đi, còn người ấy thì “biến mất”.

Tiếp theo, cũng như hai môn đệ Emmaus, bạn cần đối diện với vấn đề của chính bạn. Bạn nên nhìn nhận rõ vấn đề mình đang vướng phải là gì ; bạn phải biết mình đang gặp khó khăn, thất bại hoặc là bế tắc ở điểm nào ; bạn nên sẵn sàng cởi mở và chia sẻ với một đối tượng mà bạn cảm nhận bạn sẽ được giúp đỡ và họ có thể lắng nghe bạn ; bạn cũng hãy biết mở lòng lắng nghe Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ và quyết tâm quay về khi nhận thấy mình đang lạc hướng. Và rồi đến một lúc nào đó, bạn có thể “nhận ra được Chúa phục sinh”, lúc ấy vấn đề của bạn sẽ được giải quyết. Bạn chỉ còn một việc duy nhất là làm theo chỉ dẫn của Chúa và hết lòng phục vụ Ngài.

Hai môn đệ hôm nay chìm trong thất bại thảm hại, đã gặp được đối tượng tuyệt hảo đó là chính Chúa phục sinh. Trong sự bế tắc của cuộc sống, ước gì mỗi chúng ta cũng gặp được chính Chúa phục sinh, hoặc ít là gặp được một đối tượng nào đó. Người ấy có thể giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề của mình, giúp chúng ta nhận ra Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đồng hành, để chúng ta định hướng lại hành trình và mạnh mẽ lên đường quay trở lại tìm gặp Chúa và anh em.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, năm xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Sự đồng hành này đã giúp họ tìm lại niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn là những người bạn tốt, luôn đồng hành, liên kết, cảm thông và nâng đỡ những rủi ro, bất hạnh của những anh chị em xung quanh, trên mọi nẻo đường cuộc sống.

Lạy Chúa, sự đồng hành của Chúa trên đường Emmau đã đánh tan thất vọng, lo âu trong tâm hồn các môn đệ, xin cũng ban cho chúng con sự bình an và ơn thánh qua bí tích Thánh Thể mà chúng con đón rước mỗi ngày qua Thánh Lễ. Amen

Minh Thùy

114.864864865135.135135135250