23/04/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

711
Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh (2)

Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lc 24,13-35

"Làm sao để đổi hướng cuộc đời...?"

 

Trên đường về chốn Emmaus

Hai người môn đệ chất sầu trên vai

Lê thê trải bước đường dài

Bao nhiêu hy vọng đã phai nhạt dần.

 

Chúa Phục Sinh tiến lại gần

Đồng hành, trò chuyện, ân cần hỏi han

Khi Người bẻ bánh trao ban,

Lòng họ bừng cháy dâng tràn niêm vui.

 

Giêrusalem lại tới rồi

Bước chân hy vọng hồn trôi gánh sầu.

Ai người thất vọng, sầu đau,

Cuộc đời có Chúa đượm màu thiên thanh.

114.864864865135.135135135250