06/04/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

860
Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh (thơ)
1.
Trên đường về chốn Emau
Hai người môn đệ chất sầu trên vai
Lê thê trải bước đường dài
Bao nhiêu hy vọng đã phai nhạt dần.
* * *
Chúa Phục Sinh, tiến lại gần
Đồng hành, trò chuyện, ân cần hỏi han
Khi Người bẻ bánh trao ban,
Lòng người bừng cháy dâng tràn niềm vui.
* * *
Giêrusalem lại tới rồi
Bước chân hy vọng hồn trôi gánh sầu.
Ai người thất vọng, sầu đau,
Cuộc đời có Chúa đượm màu thiên thanh.

2.
Emau cảnh lộ thảm sầu,
Hai môn đệ ấy quay đầu về quê.
Thầy treo thập giá ê chề,
Còn đâu ngày tháng tràn trề niềm vui.
Tâm hồn thất vọng thối lui,
Thôi đã hết rồi, Thầy đã ra đi…
* * *
Giêsu tiến đến hỏi gì?
Giải bày Kinh Thánh chi li tỏ tường.
Gẫm suy Lời Chúa soi gương,
Quay đầu trở lại, con đường canh tân.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250