13/03/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

317
Thứ Tư tuần I Mùa Chay (2)

Thứ Tư tuần I Mùa Chay

Lc 11, 29-32

Dấu lạ lớn nhất

Dấu lạ Gio-na rõ lắm rồi,

Sao còn đòi hỏi nữa người ơi.

Ngắm xem trời đất cùng vạn vật

Dấu lạ muôn trùng – hãy tin thôi.

 

Lạy Chúa toàn năng, Chúa uy quyền,

Tim con cứng cỏi vẫn trơ nguyên.

Xin thương tha thứ con tội lỗi,

Tội cứng lòng tin, Lời Chúa truyền.

114.864864865135.135135135250