03/12/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

82
Thứ Tư tuần I mùa Vọng
Chiều buông, tắt nắng cảnh thêm sầu
Bao người lạc lõng, tật nguyền đau
Tấm lòng Thiên Chúa hay thương xót
Thân phận phàm hèn lắm bể dâu
Hóa bánh cho dân lòng no thỏa
Chia sẻ cho người trí hiểu sâu


Ước mong người người lưu tâm đến
Bao kẻ đói nghèo đẫm lệ châu.
Bé Con Têrêsa

 
114.864864865135.135135135250