14/01/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

481
Thứ Tư Tuần I thường niên (thơ)

Một ngày của Chúa đẹp sao!
Cầu nguyện, rao giảng, chuyển trao ơn lành.
Cầu nguyện khuya sớm vắng thanh
Tìm ra thánh ý, lòng thành vâng theo.

Khẩn xin Chúa rất kính yêu
Cho con bên Chúa sớm chiều hân hoan,
Ra khỏi vỏ ốc an toàn
Dấn thân truyền giáo, rao loan Tin Mừng.

Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250