28/02/2024 -

Lời Chúa - hàng ngày

1243
Thứ Tư tuần II Mùa Chay.

THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY

Mt 20,17-28
 

Lời Chúa:Ai muốn làm đầu anh em, phải là người phục vụ thiên hạ” (Mt 20, 27)

Lời Thánh Martino:Vì con không muốn trở nên người quan trọng. Con chỉ muốn chu toàn những việc tầm thường vì yêu mến Chúa”[1].

Suy niệm: Ở thế gian này mấy ai không muốn làm lớn, làm chức này chức kia, ở những chức vị ấy con người thường được kính trọng, được tôn vinh, được lắm tiền nhiều của. Ấy vậy mà hôm nay, Chúa lại nói rằng: “người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. Phải chăng Chúa đang đòi hỏi những điều không thể khả thi và xem ra rất nghịch với thời đại hôm nay, vì “làm lớn là phải được kẻ hầu người hạ chứ”. Quả thực, nếu cứ theo nghĩa này thì đây là con đường của thế gian, của sự chết. Đây là một sự thách đố vô cùng lớn lao. Tuy nhiên, những ai muốn vào Nước Thiên Chúa, thì chắc chắn đây sẽ là một phương kế tuyệt vời để được ở viên mãn bên Chúa.

Nơi Thánh Martino, chúng ta thấy trào tràn sức sống mãnh liệt từ con đường này. Thánh nhân đã hạ mình làm những công việc xem ra rất tầm thường bằng cả tình yêu lớn lao, ngài đã đặt vào đó sự yêu mến Chúa là trên hết. Thật vậy, Martino đã nhận ra khi ngài phục vụ khiêm hạ thì được ở gần Chúa và chính Chúa cũng rất yêu thích những tâm hồn khiên hạ vì Martino dành cho Chúa một vị trí xứng đáng trong cuộc sống và tình yêu của Martino.

Theo gương thánh Martino, Chúa mời gọi tôi bước vào con đường tự hạ, phục vụ và yêu thương. Con đường của sự sống, con đường mà chính Đức Giêsu đã đi. Tôi cố gắng làm nhiều việc nhỏ với tâm tình yêu mến Chúa và các linh hồn, để làm tăng thêm bầu khí của sự yêu thương trong môi trường mà tôi sống.

Ý lực sống: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết sống tâm tình phục vụ trong khiêm hạ, không vênh vang, không tự đắc và nhờ đó con sẽ trở thành “người lớn” trong Nước Chúa! Amen.


Con Người đã đến thế gian
Để luôn phục vụ, trao ban tận tình
Hy sinh, dâng hiến chính mình
Để làm giá chuộc chúng sinh muôn người.
Noi gương Chúa, bước vào đời
Quyền uy tham vọng gọi mời chẳng theo
Yêu thương - phục vụ rắc gieo
Bao danh - lợi - thú bọt bèo coi khinh.

 
114.864864865135.135135135250