19/01/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

642
Thứ Tư Tuần II thường niên (thơ)

Những người giữ luật gắt gao
Toan rình tố Chúa phạm vào luật dân
Khi Chúa chữa bệnh ân cần
Là Ngài giữ luật tinh thần yêu thương.
***
Làm việc bác ái nêu gương
Chúa đang mời gọi mở đường hướng tha.


Bé Con Têrêsa

114.864864865135.135135135250