26/01/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

606
Thứ Tư Tuần III thường niên (thơ)

Người gieo giống quảng đại thay
Đất màu, đá sỏi, gai đầy, đường đi
Người gieo chẳng tính toán chi
Chỉ mong hạt giống có khi sinh lời.
***
Hãy mang hạt giống Nước Trời,
Ra đi gieo vãi muôn nơi thế trần.
Kiên tâm, hào phóng, chuyên cần,
Ắt rằng sẽ có muôn phần bội thu!

 

Bé Con Têrêsa

114.864864865135.135135135250