28/01/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

540
Thứ Tư Tuần III thường niên (thơ)

Người gieo giống quảng đại thay
Đất tốt, đá sỏi, gai đầy, đường đi
Gieo giống chẳng tính toán chi
Chỉ mong hạt giống có khi sinh lời.

Hãy mang hạt giống Nước Trời,
Ra đi gieo vãi muôn nơi thế trần.
Nhẫn nại, hào phóng, chuyên cần,
Ắt có ngày sẽ muôn phần bội thu!

 

Bé Con Tê-rê-sa

114.864864865135.135135135250