06/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

573
Thứ Tư tuần IV Phục SInh

Thứ Tư tuần IV Phục Sinh

Ga 12,44-50

Sống đức tin như thế nào ?

 

(44) Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng : "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi ; (45)ai thấy tôi là thấy Ðấng đã sai tôi. (46) Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. (47) Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. (48) Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. (49) Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Ðấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. (50) Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi".

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói : “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi ; ai thấy tôi là thấy Ðấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối”. Bằng lời nói này Chúa Giêsu đã làm chứng về đời sống của mình, Ngài chính là hình ảnh Thiên Chúa Cha. Lời nói này của Chúa Giêsu đáng để mỗi anh chị em chúng ta kiểm định lại đời sống đức tin của mình.

*       Khi chúng ta rao giảng về Thiên Chúa, chúng ta có dám khẳng định rằng “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi”. Chúng ta có dám những điều chúng ta nói, những điều chúng ta dạy người khác tin là những điều chúng ta quy hướng về Chúa. Chúng ta có dám chắc rằng ai tin vào điều chúng ta loan giảng là tin vào Chúa. Chúng ta có dám xác tín điều chúng ta nói đó là đức tin vững chắc của chúng ta, điều chúng ta nói là lời tràn đầy sức sống, là năng lực của Lời Thiên Chúa đã thấm sâu vào lòng chúng ta.

*       Khi chúng ta hiện diện và sống, chúng ta có dám sống sao cho xứng đáng, để mọi người thấy chúng ta là nhìn thấy Thiên Chúa. Chúng ta có dám trở nên như lời thánh Phaolo tông đồ nói : “Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Chúa Giêsu sống trong tôi”. Chúng ta có dám chắc rằng “ai thấy tôi là thấy Ðấng đã sai tôi”, ai nhìn vào cuộc sống của chúng ta, người ấy thấy Thiên Chúa – Đấng chúng ta rao giảng.

*       Khi chúng ta sống, chúng ta có dám trở thành ánh sáng phản chiếu ánh sáng của Chúa, để những ai gặp gỡ chúng ta đều được đi trong ánh sáng, và họ không còn sống trong bóng tối tội lỗi nữa. Chúng ta có dám tuyên xưng đời sống của mình như vậy không.

Chuyện kể lại rằng : Trong một trại giam nọ, nhà cầm quyền đã giam một vị linh mục chung với một người khác. Vị linh mục bị giam chỉ vì ngài đã rao giảng về Chúa, còn anh kia bị giam vì anh ta ăn cướp và giết người.

Trong nhà tù hai người này đã thành bạn của nhau. Vì không được phép giảng về Chúa, vị linh mục chỉ nói với phạm nhân : “Nếu anh gặp Thầy của tôi cuộc đời anh sẽ đổi khác, chắc chắn anh sẽ cải tà quy chánh và anh sẽ được sống. Anh hãy tin vào Ngài đi”.

Thời gian thấm thoát trôi, bỗng một buổi sáng nọ, trưởng trại giam báo cho phạm nhân biết anh phải chuyển trại và anh sẽ bị tử hình. Giây phút chia tay đến thật bất ngờ, còn ít phút nữa thôi là phạm nhân bị đưa đi. Anh nhớ lại lời vị linh mục, anh hỏi vị linh mục : “Thầy của Bác là ai, sống như thế nào, nếu tôi tin Ngài tôi có được sống không ?” Trong vài phút ngắn ngủi không còn kịp giải thích gì. Vị linh mục nói : “Có, nếu anh tin Ngài anh sẽ được sống. NgàiNgài giống như tôi đây…” Vài giây thinh lặng trôi qua, phạm nhân trả lời : “Nếu Thầy của bác giống như bác thì tôi tin. Bác nói với Ngài, tôi tin Ngài”.

Vâng ! Mỗi người Kito hữu chúng ta là một Chúa Kito khác, chúng ta làm bạn thiết thân của Chúa, chúng ta nói về Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Hình ảnh Chúa Giêsu minh chứng về đời sống của Ngài, hình ảnh của vị linh mục trong câu chuyện trên, đó chính là điều Tin Mừng hôm nay nhắn nhủ mỗi người chúng ta. Hãy phản chiếu gương mặt của chính Chúa qua cuộc sống của chúng ta. Để rồi : Ai tin vào chúng ta, là tin vào Ðấng đã sai chúng ta ; ai thấy chúng ta là thấy Ðấng đã sai chúng ta.

Lạy Chúa,

Ngài đã xuống tận đáy lòng con, xin cho con chỉ tập trung vào tận đáy lòng con.

Ngài là thượng khách của lòng con, xin cho con bước vào nhà là chính đáy lòng con.

Ngài chọn cư ngụ trong lòng con, xin cho con biết ngồi yên ngay tại đáy lòng con.

Duy Ngài ở lại trong con, xin cho con biết chìm sâu xuống tận đáy lòng con.

Duy Ngài hiện diện trong lòng con, xin cho con biết xóa mình khi Ngài ở bên con.

Khi con đã gặp Ngài, khi ấy không còn con và Ngài nữa. 

Con chẳng là gì cả, và Ngài là tất cả. Amen

 (Theo Swami Abhisiktananda) 

 

 

114.864864865135.135135135250