02/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

761
Thứ Tư tuần IX thường niên (thơ)
Người ta có sống lại chăng?
Xa-đốc bảo "chẳng", Chúa rằng "có" đây.
Khác xa cuộc sống đời này,
Nên như thần thánh phúc thay kiếp người.
Phải tăm tối, hoặc sáng tươi,
Là do cách sống ở nơi thế trần.
Không còn tái kiếp hóa thân,
Cuộc sống vĩnh cửu từ lần này thôi.
Chúa là Thiên Chúa mọi thời,
Chúa hằng sống mãi, rạng ngời thiên thu.
* * *
Tin vào Lời Chúa Giê-su,
Đời nay hạnh phúc, đời sau Nước Trời.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250