12/02/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

614
Thứ Tư tuần V thường niên (2)

Thứ Tư tuần V Thường Niên

Mc 7, 14 - 23

“Từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu”

Lời Chúa nói với chúng ta

Từ lòng người sẽ phát ra uế thần:

Giết người, trộm cắp, tà dâm,

Tham lam, độc ác, kiêu căng, ngoại tình…

 

Hãy bỏ lối sống giả hình

Coi trọng hình thức linh đình đừng nên!

Sống sao chân chính, thanh liêm

Giữ đạo cốt ở con tim chân thành.

114.864864865135.135135135250