26/05/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

554
Thứ Tư tuần VII Phục Sinh (thơ)
Xin Cha gìn giữ Cha ơi
Giữ đoàn môn đệ giữa đời nguy nan
Hồng phúc thánh hiến thương ban
Kết liên nên một tỏa lan Tin Mừng
Cho vui trọn vẹn tưng bừng
Như Con vui hưởng chẳng ngưng đời đời
* * *
Nên một trong Chúa người ơi
Sống trọn kiếp người, hưởng nếm thiên cung.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250