14/06/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

1223
Thứ Tư tuần XI thường niên.

THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 6,1-6.16-18

 

Lời Chúa: “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo.” (Mt 6,6)

Hạnh tích: Cuộc đời thánh Rosa hoàn toàn hướng về Chúa và gắn kết với Ngài. Từ lúc mười hai tuổi, Rosa đã gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa bằng việc cầu nguyện liên lỉ. Rosa cầu nguyện trong khi làm việc, hoặc khi giúp đỡ những người đau khổ. Vì vậy, trong bất cứ điều gì ngài làm, ngài ý thức làm cho Chúa.

Suy niệm: Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu luôn nhắc đi nhắc lại “Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo” nhằm mời gọi ta ý thức hơn khi cầu nguyện, ăn chay, bố thí. Ta làm tất cả những điều đó là để cho chính chúng ta có cơ hội sống gần gũi, thân mật với Chúa và tha nhân chứ không để cho danh của ta được mọi người biết đến. Vì thế cần tránh hình thức khua chiêng đánh trống, khoe mẽ bên ngoài để cho thiên hạ xem thấy.

Tất cả đời sống của thánh Rosa luôn quy hướng về Thiên Chúa. Thật vậy, lúc cầu nguyện, khi  làm việc hay nghỉ ngơi, thánh nhân luôn dành cho Chúa một sự trọn vẹn cả hồn lẫn xác. Qua đó, ta thấy được mối tương giao sâu sắc giữa Rosa với Thiên Chúa. Có thể nói rằng: cả cuộc đời của thánh nhân, cả con người của Rosa hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, tâm trí của con luôn vướng bận bởi công việc, học tập, tương quan, giải trí ... nên cả trong những giờ cầu nguyện, con cũng chưa hoàn toàn quy hướng về Chúa. Theo gương của thánh Rosa, hôm nay xin Chúa giúp con biết buông bỏ những điều cản trở và hướng lòng về Chúa khi nói năng, suy nghĩ và làm việc để tất cả đều thấm nhuần tình yêu của Chúa. Amen

 

Bố thí, cầu nguyện hoặc ăn chay,
Tay phải đừng cho tay trái hay.
Âm thầm kín đáo mình Chúa biết,
Người sẽ ghi công các việc này.

Nghĩa cử yêu thương tặng hôm nay,
Cho kẻ thân sơ gặp mỗi ngày.
Quảng đại cả tinh thần vật chất,
Chúa sẽ trả cho, phúc đầy tay.

 

114.864864865135.135135135250