30/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

659
Thứ Tư tuần XIII thường niên (thơ)


Hai người bị quỷ ám
Trong đám mồ bước ra
Trông thật là dữ tợn
Đón Chúa từ đằng xa.

Chúng cùng nhau hét la
Hỡi Đấng – Con Thiên Chúa
Sao hành hạ bọn ta
Rồi chúng nài xin là
Cho nhập vào đàn heo
Chúa đồng ý cái vèo
Chúng lao tùm xuống biển.

Chúa quyền năng bất biến
Quỷ dữ phải trốn xa
Người là Chúa của ta
Nào cúi mình bái phục.


Bé Con Tê-rê-sa

 

114.864864865135.135135135250