21/06/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

1124
Thứ Tư tuần XIII thường niên (thơ)

Chúa vào vùng Ghê-ra-sa
Kìa người quỷ ám bước ra đón Ngài
Đạo binh quỷ dữ van nài
Ngài liền trục xuất hết loài ô dơ.
Chúa ơi nhân thế bây giờ
Còn bao thần dữ, tội nhơ hoành hành
Nguyện xin Chúa rất nhân lành
Đẩy lui tội lỗi, tham danh, oán thù.

Bé Con Têrêsa

 

114.864864865135.135135135250