07/08/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

1271
Thứ Tư tuần XIX thường niên (thơ)


Chúa truyền sửa lỗi cho nhau
Làm sao khôn khéo đừng đau cõi lòng.
Trước là tế nhị cảm thông
Nhắc nhau thật khéo kín trong hai người.
Hai là giữa nhóm vài người
Để mà làm chứng để khơi tâm hồn
Ba là thưa Hội Thánh luôn
Nếu còn cứng cỏi đáng buồn loại ra…
***
Thật mà khó lắm để mà
Giúp nhau sửa lỗi tìm ra lối về
Kính xin Chúa giúp mọi bề
Giúp con thánh thiện tràn trề thiên ân.


Bé Con Têrêsa

114.864864865135.135135135250