11/09/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

896
Thứ Tư tuần XXIII thường niên

Thứ Tư tuần XXIII Thường Niên

Lc 6,20-26

(Mt 5,1-12)

Đâu là giá trị thật trước mặt Chúa

(20) Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói : "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. (21) Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. (22)Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị nguời ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên hư đồ xấu xa. (23) Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

(24)Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. (25)Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. (26) Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nối bài Tin Mừng hôm qua, sau khi Chúa Giêsu gọi và chọn các tông đồ, sau khi Chúa cho các tông đồ thấy một ngày sống của người đi theo Chúa phải kết hợp hài hòa hai tiến trình “lên núi” và “xuống núi”, “nói với Chúa” và “nói về Chúa”. Giờ đây, Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và Ngài dạy các ông bài học quan trọng, giúp các ông lượng định các giá trị sống mà khi theo Chúa các ông cần phải chọn lựa. Với bài học này Chúa Giêsu muốn các tông đồ phải chấm dứt các giá trị trần gian, các ông sẽ trở thành ngôn sứ đích thực của Chúa.

Về các mối phúc Chúa dạy :

 “Phúc cho anh em là những người nghèo…

Phúc cho anh em là những người bây giờ đang đói…

Phúc cho anh em là những người bây giờ đang phải khóc…,

Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta ghét, bị khai trừ, bị sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa…”

Chúng ta tự hỏi, tại sao nghèo, đói, buồn sầu, bị ghét, bị khai trừ, bị sỉ vả, bị loại bỏ Chúa lại cho là mối phúc ? Thiết nghĩ rằng khi chúng ta không còn gì để bám víu, không tiền tài hay lương thực vật chất ; khi chúng ta không còn bám vào sự an ủi của niềm vui ; khi chúng ta không còn danh vọng nào để vinh vang ; khi không còn người trần thế nào để gắn bó… lúc ấy thật là phúc cho chúng ta. Bởi vì chính khi ấy, Thiên Chúa sẽ làm giàu tâm hồn chúng ta, Thiên Chúa sẽ làm no thỏa tâm hồn chúng ta, Thiên Chúa sẽ là nguồn vui cho mỗi người chúng ta ; Thiên Chúa sẽ gắn bó và lấp đầy tâm hồn chúng ta.

Chúa còn nói thêm, nếu sống các mối phúc đó, hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho chúng ta ở trên trời thật lớn lao. Nếu sống các mối phúc đó, chúng ta mới thi hành sứ vụ ngôn sứ của chúng ta những người đi theo Chúa, những người nên giống Chúa. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã sống như thế.

Ngược lại về các mối họa, Chúa nói : Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê… Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng,… Chúng ta lại cũng tiếp tục tự hỏi, tại sao giàu có, no nê, tại sao được vinh vang danh dự lại là họa ? Câu trả lời như được dọn sẵn khi nhìn vào cuộc sống hiện nay. Rất nhiều người giàu có đã đi vào con đường chơi bời tệ nạn ; rất nhiều người ăn uống no nê ê hề không có chừng mực đã chuốc bệnh vào thân ; rất nhiều người đi tìm vinh quang và ca tụng của người đời mà coi thường lương tri… Với tất cả những điều ấy, họ không còn chỗ nào cho Thiên Chúa ngự trị. Họ tự chuốc họa vào thân. Về những người này Chúa nói, họ như những ngôn sứ giả, chỉ lo tìm kiếm những giá trị trần thế mà không lo phần phúc đời đời.

Như vậy, người môn đệ của Chúa là người đi theo Chúa trên con đường hẹp. Người sống các mối phúc một cách viên mãn và tròn đầy. Người môn đệ của Chúa phải biết tránh xa các mối họa để chỉ một lòng một ý tìm kiếm nước Thiên Chúa. Đi vào con đường của Chúa gồm những giá trị ngược với thế gian, người môn đệ phải chấp nhận lội ngược dòng, chấp nhận những thử thách, gian nan… có nhiều khi bị hiểu lầm chống đối. Đi vào con đường của Chúa người môn đệ không còn đón nhận những lợi lộc trần thế mà chỉ chú tâm vào những gì cao quý. Nhưng trên hết mọi sự người ấy được trở nên giống Chúa, và này đây phần thưởng dành cho họ ở trên trời thật lớn lao.

Chọn lựa và sống các giá trị như Chúa đòi hỏi thật khó khăn, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta :

Lạy Chúa, 
xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin 
để chúng con nhận ra Chúa mỗi ngày, 
nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách,
những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn, nhưng vì thiếu Lời Chúa ; 
những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước, 

nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương ; 
những kẻ vô gia cư, không chỉ tìm kiếm một mái nhà, 

nhưng còn tìm một môi trường sông ngập tràn  yêu thương ; 
những kẻ bệnh tật và hấp hối, không chỉ trong thân xác, 

nhưng còn trong tinh thần nữa.

Xin cho chúng con sống các mối phúc mà đã Chúa dạy.

Xin cho chúng con tránh các mối họa bằng cách đi vào con đường hẹp của Chúa,

con đường mà Chúa muốn cho những tông đồ của Chúa bước vào.

Xin cho chúng con đủ can đảm chọn lựa các giá trị sống như Chúa đã dạy chúng con hôm nay.

Amen.
 

114.864864865135.135135135250