13/09/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

708
Thứ Tư tuần XXIV thường niên (thơ)
Hôm nay Lời Chúa gọi mời
Mở lòng đón nhận những lời Chúa khuyên
Đừng vì thành kiến ý riêng
Để rồi vụt mất ân thiêng trong đời
Như dân Do Thái một thời
Chẳng tin nhận Chúa từ trời viếng thăm
Nay cầu cho khắp muôn dân
Mến yêu, tin kính, thánh ân dư tràn.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250