06/11/2018 -

Lời Chúa - hàng ngày

407
Thứ Tư tuần XXXI thường niên (1)

Thứ Tư tuần XXXI Thường Niên

Lc 14,25-33

 

 (Mt 10,37-38)

Làm môn đệ cách triệt để

(25) Có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu. Người quay lại bảo họ: (26) "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. (27) Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được".

(28) Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? (29) Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: (30) "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc". (31) Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? (32) Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. (33) Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được".

SUY NIỆM

Thánh Luca là một thánh ký nói rất “triệt để” về những điều kiện để làm môn đệ của Chúa Giêsu. Ở chương 9 câu 23-26, Ngài đã nói : Ai muốn đi theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo…” Còn ở trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Ngài nói : Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được". Tính triệt để thể hiện rõ trước tiên ở cụm từ “thập giá hàng ngày” và “thập giá mình”, chứ không phải thập giá lâu lâu gặp một lần, hay là thập giá của người khác ! Cách phát biểu trong đoạn Tin Mừng hôm nay như một “định lý đảo”, so với “định lý thuận [1] ở chương 9. Như thế, điều kiện làm môn đệ của Chúa là điều kiện bắt buộc.

Hơn nữa, tính “triệt để” của thánh Luca còn được miêu tả ở câu 25 rằng : Chúa nói với mọi người. Chúa không nói riêng với các môn đệ vẫn theo Chúa hay với các vị trong nhóm Mười Hai, mà nói với mọi người[2]. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng : điều kiện làm môn đệ của Chúa không chỉ dành cho ông cha, bà phước hay ông thầy khổ tu, mà dành cho mọi người, mọi bậc sống. Làm môn đệ của Chúa không phải là một nếp sống dành riêng cho một số người nhưng cho mọi người. Ai cũng được mời gọi làm môn đệ của Chúa.

Tính “triệt để” còn thể hiện ở mức cao hơn đó là, để đi theo làm môn đệ cho Chúa phải từ bỏ. Nhưng phải từ bỏ những gì ? Xin thưa : ...Phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa... Phải từ bỏ hết những gì mình có, như thế mới có thể làm môn đệ cho Chúa được. Vâng, từ bỏ mạng sống” thì không còn gì là của mình nữa rồi, từ bỏ mạng sống là cách diễn tả trọn vẹn nhất của sự từ bỏ, là sự “triệt để” đạt đến đỉnh điểm rồi.

Cái “triệt để” của Tin Mừng mà thánh Luca muốn diễn tả đó là : bỏ cái giới hạn để được cái vô hạn, bỏ cái mau qua để được cái vĩnh cửu, bỏ bóng bắt mồi chứ không bỏ mồi bắt bóng ! Nhưng, cái trớ trêu của cuộc đời là có những người muốn làm môn đệ của Chúa, mà chỉ bỏ nửa vời, muốn từ bỏ để theo Chúa nhưng còn ham thích chuyện thế trần, từ bỏ mọi sự nhưng sao còn hám danh hám lợi, từ bỏ mọi sự nhưng sao còn ham mê tiền bạc đến quên cả Chúa.

Nhìn về các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhìn về cha ông, tổ tiên của chúng ta, các ngài đã chứng tỏ tình yêu Chúa quý hơn mạng sống của mình. Các Ngài đã vui lòng chịu muôn nhục hình, chịu tra tấn, gông cùm, chịu phanh thây, chịu voi giày xéo, chịu đóng đinh đến chết chứ không chối bỏ Chúa ! Đó là gương triệt để làm môn đệ cho Chúa để tất cả chúng ta noi theo ! Nhìn về, bao nhiêu tâm hồn môn đệ trên khắp thế giới, họ đã luôn vui tươi vác thập giá đời mình, thà chết không thà phạm tội mất lòng Chúa. Nhìn về những nhà truyền giáo, những người đã ra đi gieo rắc Tin Mừng, đem Tình Thương đến cho những người dân tộc thiểu số nghèo nàn, người tàn tật, phong cùi, câm điếc… Họ cũng đang chứng tỏ mình là môn đệ đích thực của Chúa khi hết lòng phục vụ những người xấu số, bệnh tật, nghèo khổ với tình yêu cảm thông như họ đang yêu mến và phục vụ chính Chúa.

Xin lấy ý tưởng của thiền sư Gasan để trao tặng những ai khát khao làm môn đệ chân chính của Chúa Giêsu cách triệt để :  

"Một đồ đệ xoàng thì dựa oai thầy.

Một đồ đệ khá thì ngưỡng mộ từ tâm của thầy.

Môt đồ đệ giỏi thì trở nên vững chãi hơn dưới kỷ luật của thầy."

Chúng ta cũng có thể nói thêm rằng, một môn đệ “chính hiệu” là môn đệ tuân thủ “triệt để” các điều kiện của Thầy.

Xin cùng đọc lời kinh của Chân Phước Rupert Mayer - Dòng Tên, để được nung nấu nhiệt tâm làm môn đệ cho Chúa :

Lạy Chúa,

Chúa muốn thế nào, cho con như thế

Chúa muốn làm sao, con theo làm vậy

Chỉ xin giúp con nhận ra Thánh Ý

Lạy Chúa,

Chúa muốn khi nào, giờ con khi ấy

Chúa muốn khi nào, con cũng sẵn ngay,

cả hôm nay và sau này mãi mãi.

Lạy Chúa,

Chúa muốn điều gì, con xin đón nhận

Chúa muốn điều cũng lợi cho con

Được thuộc về Ngài là con mãn nguyện.

Lạy Chúa,

chỉ vì Chúa muốn, ắt là điều hay

chỉ vì Chúa muốn, con có đủ gan

trong cánh tay Ngài hồn con nghỉ an. Amen

 

 

[1] Trong toán học, khi một định lý thuận có định lý đảo thì không có cách nào chứng minh khác đi được !

[2] Lc 9,23 và 14,25.

114.864864865135.135135135250