16/11/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

1016
Thứ Tư tuần XXXIII thường niên.

THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 19,11-28
 

Lời Chúa: Ông bảo người ấy: “Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành” (Lc 19,17)

Hạnh tích: Điểm nổi bật là sự đơn sơ luôn thuộc về những con người chính trực, toàn tâm toàn ý, nơi ngài không có gì là xảo quyệt. Nên nhớ rằng ngài sống chỉ cho Đức Kitô mà thôi. Rosa – dịu dàng nhưng không ủy mị, kiên nhẫn nhưng không yếu đuối, phẩm giá chứ không phải sự kiêu kỳ, và lòng nhân hậu không lấy đi sự tôn trọng đối với người nghèo.

Suy niệm: Mỗi người chúng ta được Chúa trao cho số nén bạc là những khả năng và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cách mỗi người sinh lợi những nén bạc Chúa trao như thế nào.

Thánh Rosa quả là một người đầy tớ khôn ngoan. Chị đã biết cách sử dụng nén bạc Chúa trao bằng cách đầu tư vào “một dự án có lợi” mà ông chủ đó là chính Chúa. Chị đã làm tất cả mọi việc bằng chính khả năng Chúa ban với lòng cậy trông vững vàng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, thánh Rosa đã khôn ngoan khi sử dụng những nén bạc Chúa trao mà mua lấy Nước Trời, chị lo chu toàn bổn phận và luôn cậy trông phó thác vào Chúa. Hôm nay, con quyết tâm chu toàn công việc bổn phận, dùng những thời gian rảnh để đọc sách và cầu nguyện nhiều hơn. Amen

Dụ ngôn nén bạc Chúa trao
Người nhiều, người ít tùy vào khả năng.
Chúa đòi sinh lời gia tăng
Chung tay với Chúa đẹp chăng cuộc đời.
Và rằng Người sẽ nặng lời
Với người biếng nhác bỏ lơi xem thường.
***
Muốn làm người lớn cầm cương
Trung thành mọi việc nên gương sáng ngời.
Đây Lời Chúa dạy người ơi
Nén vàng sinh lợi Nước Trời Chúa ban.

 
114.864864865135.135135135250