29/05/2023 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

538
Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh (1)

ĐỨC TRINH NỮ MARIA MẸ HỘI THÁNH

Ga 19,25-34
 

Lời Chúa: Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” (Ga 19,26)

Hạnh tích:
Trong những lần làm việc tông đồ chưa có kết quả, thánh Ða Minh đã than thở với Mẹ : “Mẹ ơi ! từ lâu nay Mẹ thấy con vất vả khuyên người ta trở lại chính giáo, thế mà bây giờ, Mẹ xem con có thâu lượm được kết quả gì ?”; và Mẹ Maria đã chỉ cho thánh Ða Minh biết phải giảng dạy về các mầu nhiệm chính trong đạo, đồng thời khuyến khích các thính giả cầu nguyện. (X. Hành Trang 06: Thánh Đa Minh và Mẹ Maria, Hình ảnh nguyên tuyền của Giáo hội – Cha Giuse Nguyễn Trọng Viển)

Suy niệm:
Từ khi thưa tiếng “Xin Vâng” Mẹ Maria đã cùng với Con đi suốt chặng đường Thánh Giá và vững vàng dưới chân Thánh Giá để tiếp tục đón lấy những đứa con được sinh ra từ cạnh sườn của Con Thiên Chúa. Mẹ được gọi là Mẹ Hội Thánh.

Cả cuộc đời của Cha Thánh, ngài luôn gắn bó với Chúa và khao khát phần rỗi của mọi người. Ngài thật là một người con trong Giáo Hội, là người phục vụ Giáo Hội và là người nói nhân danh Giáo Hội. Ngài đã xin Mẹ Maria chỉ dẫn để đưa Giáo Hội thoát khỏi lạc giáo. Cha Thánh đã luôn sống tâm tình thuộc về Giáo Hội.

Được mời gọi sống trong lòng Hội Thánh, có Mẹ Maria là Mẹ, có Thánh Đa Minh là Đấng Tổ phụ; tôi đã sống tâm tình thuộc về Chúa, thuộc về Giáo Hội, thuộc về Hội dòng như thế nào? Những thăng trầm của Hội Dòng qua 50 năm có là những lời mời gọi của Chúa giúp tôi đọc ra điều Chúa muốn không? Tôi có thao thức và khát khao gì cho phần rỗi của mình và của anh chị em mình không?

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa giữa một thế giới đầy dẫy những cám dỗ, của tiện nghi, và những bề bộn của công việc, xin cho con vẫn luôn biết kết hiệp với Chúa trong mọi sự. Xin cho con luôn sống tâm tình thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội, thuộc về Hội dòng bằng việc dấn thân làm một việc khó mà trước đây con thường lẫn tránh. Amen.
 
“Đây là Mẹ của anh…” (Ga 19,27)

Trước khi trút thở cuối cùng,
Giê-su nhìn Mẹ lòng chung đau buồn.
Nhắn lời môn đệ lệ tuôn,
Mẹ của anh đó” hãy luôn bên người.
***
Nguyện cầu Mẹ giúp Mẹ ơi,
Cho con gần Chúa, Nước Trời mai sau.
114.864864865135.135135135250