24/06/2022 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

60
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lc 15,3-7

 
Lời Chúa: Ai nấy sẽ vui mừng vì một người ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn (Lc 15,7)

Hạnh tích: Khi đưa mắt lên những ngọn núi cao của Nam Mỹ, Rosa đều khóc cho sự hư mất trọn đời của những người hoang dã sống trên đó. Thánh nhân đã khóc than vì vô số người ngoại đạo ở vùng Tân Thế Giới sẽ phải sa hỏa ngục. Ngài ước ao trở thành vôi và đá bít cửa hỏa ngục, thành một tấm lưới để ngăn cản nhân loại đang  sa xuống đó hàng ngày.

Suy niệm: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là lễ của Lòng Thương Xót, lễ của tình yêu, một tình yêu luôn thao thức vì phần rỗi nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa vượt trên mọi sự tính toán theo con mắt người đời nên đã bỏ chín mươi chín để lấy một, bởi Ngài không muốn một con chiên nào bị hư mất.

Cảm nghiệm được lòng khao khát khôn nguôi của Thiên Chúa đối với phần rỗi nhân loại, thánh Rosa cũng luôn khóc than và sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu vớt các linh hồn còn lạc xa Chúa.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin nung nấu trong trái tim con ngọn lửa nhiệt thành cứu các linh hồn, xin giúp con biết thao thức trước bối cảnh của nhân loại hiện nay mà gia tăng những việc đạo đức, hy sinh. Theo gương thánh Rosa, hôm nay xin Chúa giúp con đọc kinh sốt sắng, siêng năng chu toàn việc bổn phận với ý nguyện cầu cho phần rỗi các linh hồn và những ai đang xa lìa tình yêu của Chúa. Amen


 
Mục Tử nhân lành yêu biết bao
Vất vả tìm chiên lạc phương nào
Một con chiên nhỏ đâu đáng kể
Người cũng chẳng đành để hư hao.

Những kẻ lầm đường thân tội lỗi
Ân sủng tình yêu Chúa tuôn trào
Giúp họ quay về cùng chính ngọ
Nếu lòng họ mở và khát khao
114.864864865135.135135135250