25/03/2023 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

1510
Lễ Truyền Tin.

LỄ TRUYỀN TIN

Lc 1,26-38
 
Lời Chúa: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa” Lc (1,38)

Hạnh tíchThánh Ða Minh đã đáp lại lời kêu mời của Thiên Chúa, ngài mở lòng ra để Thiên Chúa tràn ngập vào tận những miền sâu xa nhất trong tâm hồn, đẩy lui sự ích kỷ, làm bừng lên lòng yêu mến, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người[1].

Suy Niệm: Nhờ lời ưng thuận của Đức Maria, Con Thiên Chúa đã Nhập Thể trong cung lòng Mẹ đồng trinh. Thiên Chúa là Đấng khởi xướng mọi hoạt động cứu độ, nhưng Ngài cần sự hợp tác của con người. Qua Mẹ, nhân loại được Thiên Chúa chúc lành và giáng phúc cho muôn loài.

Ơn Chúa cũng hoạt động qua Cha Thánh Đa Minh, khi biết bao người trở lại niềm tin Công giáo, bao linh hồn được cứu nhờ lời giảng và gương sống của người.

Lời mời gọi của Thiên Chúa vẫn mãi mời gọi mỗi người chúng ta. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta đáp lại lời mời gọi và sống lời thưa xin vâng như thế nào? Ta có sẵn sàng trở thành “máng” chuyển niềm vui, bình an, tin tưởng cho chị em không?

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, để sống lời xin vâng như cha thánh Đa Minh và Mẹ Maria, xin Chúa giúp con mỗi ngày sống trọn tinh thần trách nhiệm trong bổn phận, tươi vui khi được giao công việc hay một nhiệm vụ. Hôm nay con xin Chúa chúc lành cho chị em trong Tu xá Mẹ Xin vâng nhân dịp lễ Bổn mạng. Amen
 
1.
Nữ thôn trinh khiết muôn nghìn,
Sứ Thần hiện đến loan tin Chúa Trời.
Cưu mang Thánh Tử cho đời,
Mẹ vâng Thánh Ý vạn lời chúc tôn.
Giữa đời khác biệt dại khôn,
Thuận theo Thiên Ý tâm hồn bình an.
Maria phúc ngập tràn,
Xin Mẹ phù giúp cho đoàn con đây.

2.
Ôi sao quá đỗi cao vời
Từ quyền năng Chúa qua lời sứ ngôn
Mẹ nghe và chút bồn chồn
Nhưng xin vâng nhận để tôn danh Người.
Ước ao con cũng tìm khơi,
Ý Ngài mau mắn trọn đời XIN VÂNG.

3.
Sứ thần áo trắng báo tin
Nữ trinh diễm phúc hạ sinh Vua Trời.
Maria, Mẹ rối bời
Nữ tì khiêm hạ nói lời “xin vâng”.
Hy sinh để cứu nhân trần
Xin được như Mẹ thưa vâng mỗi ngày.

4.
“Xin vâng” hai tiếng khiêm nhường
Mẹ luôn trinh khiết chẳng vương tội tình.
Dẫu đời có lúc nhục vinh
Mẹ không quản ngại trọn tình hiến trao.
Giê-su yêu Mẹ biết bao,
Con xin như Mẹ tiêu hao mỗi ngày.

 
 

[1] X.HĐGMVN.net, Hành trang 38: Thánh Đa minh_ con người thuộc về Thiên Chúa. Truy cập tại https://hddmvn.net/hanh-trang-38-thanh-daminh-con-nguoi-thuoc-ve-thien-chua/


 
114.864864865135.135135135250