20/10/2019 -

Phụng vụ

69
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể

 Kính thưa quý cha trong Tổng giáo phận,

Như quý cha được thông tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm, làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - Tp.HCM.

Đón nhận thông tin đặc biệt này trong niềm hân hoan vui mừng, toàn thể dân Chúa của Tổng giáo phận cùng dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Thánh Cha. Chúng ta cũng hiệp thông cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục tân cử trước trách vụ sắp đảm nhận.

Tòa Tổng Giám Mục xin lưu ý:
  • Trong các Thánh lễ, quý cha vẫn duy trì việc xướng tên Đức cha Giám quản và Đức cha Luy trong Kinh nguyện Thánh Thể như thời gian qua. Theo Giá luật điều 430 §1, nhiệm vụ Giám quản giáo  phận chấm dứt khi Tân Tổng Giám mục nhậm chức trong giáo phận;
  • The sách Lễ Nghi Giám Mục số 1147, việc xướng tên Đức Tân Tổng Giám mục được áp dụng từ ngày ngài chính thức nhận giáo  phận.
Ngày giờ và chương trình Lễ nhậm chức của Đức Tân Tổng Giám mục Giuse sẽ được thông báo sau.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, luôn chúc lành cho Tổng giáo phận và tất cả mọi người chúng ta.

Ngày 19 tháng 10 năm 2019
 
Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng
Chưởng Ấn - Chánh Văn Phòng


 
114.864864865135.135135135250