25/03/2023 -

Phụng vụ

3599
Lễ Truyền tin có phải là lễ buộc không?

Philip Kosloski

Trong Giáo hội Công giáo, ngày 25 tháng 3, Lễ Truyền tin là lễ trọng và nguyên là một lễ buộc cho đến thế kỷ 19.

Các ngày lễ buộc trong Giáo hội Công giáo Rôma do các Hội đồng Giám mục địa phương ấn định, trong khi Vatican đưa ra một số hướng dẫn tổng quát về một số ngày lễ chính.

Trước đây, hầu hết các ngày lễ trọng đều được coi là ngày lễ buộc, đòi buộc tất cả người Công giáo phải tham dự Thánh lễ vào ngày hôm đó.

Về trường hợp của lễ Truyền tin, lễ trọng, ngày 25 tháng 3, từ điển Bách khoa Công giáo khẳng định như sau:

"Trong Giáo hội toàn cầu, lễ này luôn là lễ buộc. Tuy nhiên, nó đã bị bãi bỏ, trước hết là ở Pháp và các nơi thuộc địa của Pháp, ngày ngày 9 tháng 4 năm 1802; và ở Hoa Kỳ, vào năm 1884, bởi Hội nghị Baltimore lần thứ ba".

Lễ Truyền tin vẫn là một lễ trọng, nhưng không còn là một ngày lễ buộc nữa, trừ khi Hội đồng Giám mục địa phương quyết định phục hồi lễ này.

Lý do chính của việc giảm bớt số ngày lễ buộc trong Giáo hội là vì hầu hết các quốc gia trên thế giới bản chất chủ yếu là thế tục, không còn công nhận các ngày lễ của Giáo hội là những ngày nghỉ nữa.
 

 Giuse Võ Tá Hoàng
Nguồn tin: https://www.hoangcatholic.com

114.864864865135.135135135250