15/03/2023 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

382
Cầu nguyện theo Thánh Vịnh 37 (36)

Bước theo Chúa Giêsu là bước đi trong đường lối thiện lành như Chúa đã mời gọi: “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Thánh vịnh 37 (36) miêu tả về hai số phận trái ngược - số phận người lành và số phận kẻ dữ. Có lẽ chúng ta cũng chẳng cần biết số phận kẻ dữ sẽ ra sao, vì chắc chắn một điều, chúng ta không mong muốn mình thành kẻ dữ và chúng ta cũng chẳng ước mong mình gánh số phận như họ. Vậy thì, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm chân dung của người theo đường lối thiện lành mà tác giả thánh vịnh 37 (36) đã miêu tả, cùng cầu nguyện theo thánh vịnh 37 (36), và cùng xin Chúa ban ơn thêm sức để chúng ta nên thiện lành như Chúa mong muốn.

Mở đầu Thánh vịnh tác giả chỉ ra những con đường đến đích thiện lành và mời gọi mọi người thẳng bước trên đó. Trước tiên, tác giả đề nghị những việc tốt cần phải thi hành, và khi đã thi hành thì tác giả cũng cho thấy phần phúc kèm theo như là một trải nghiệm mà tác giả đã từng kinh qua, điều mà tác giả xác tín, rồi chia sẻ cho mọi người:

Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay…
Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,
công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ…

Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông Người…
 
Tin tưởng vào Chúa, lấy Chúa làm niềm vui, ký thác đường đời cho Chúa, thinh lặng trước mặt Chúa và đợi trông Người… đó chẳng phải là tâm tình của Người con dành cho Cha, đó chẳng phải là tâm tình của loài thụ tạo dành cho Chúa của mình hay sao? Những lời mời gọi tuyệt đẹp này hướng dẫn chúng ta về mối tương quan của chúng ta với Chúa để làm nên phận số của mình mà tác giả thánh vịnh đã thưa lên cùng Chúa, đó cũng chính là thái độ tin tưởng tín thác tác giả đã sống với Chúa.
 

Tiếp theo, trong tương quan với tha nhân, tác giả thánh vịnh cũng nhắc nhở những ai muốn theo đường lối thiện lành những điều cần phải tránh, hãm dẹp những thổ lộ cảm xúc giận dữ có vẻ đúng lý đối với kẻ ác, hay là người chưa được tốt như:

Đừng nổi giận vì quân gian ác,
chớ phân bì với kẻ bất lương,…
Chẳng nên nổi giận

với kẻ được thành công hay với người xảo trá…

Đối với những người nghèo khổ, tác giả thánh vịnh chỉ cho người thiện lành ngày ngày phải biết gieo phúc ngang qua việc thông cảm và cho không. Đối với những người sa cơ lơ thế, người đối chọi với gian nan ập đến ngoài mong đợi thì người thiện lành thông cảm và cho mượn cho vay. Cuộc đời gieo thiện lành cho anh em đồng loại sẽ được Chúa chân nhận trong ngày phán xét: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han…” (Mt 25,34-36).
 

Cuối cùng, điều người thiện lành cần làm đó là điều khiển chính mình bằng cách ghi tạc vào lòng Luật Thiên Chúa, gieo ân phúc bằng chính miệng lưỡi niệm lẽ khôn ngoan nói lên những điều chính trực, đồng thời sống một cuộc sống làm lành lánh dữ.
 

Tất cả những điều liên quan đến người thiện lành trong tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình đã được tác giả thánh vịnh trải nghiệm, khẳng định và chia sẻ cho người thời nay như là những bài học sống của riêng mình, như một kết luận, một đích đến, một quả phúc ngay ở đời này.

Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả,
chưa thấy người công chính bị bỏ rơi,
hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ.

Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực,

ai hiếu hoà sẽ được con dòng cháu giống.

Chung quy lại, trước mặt Chúa, số phận người sống thiện lành sẽ đẹp lòng Chúa và đáng được Chúa ban cho hưởng an bình phúc lộc ở cả đời này lẫn đời sau. Họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp, được Chúa độ trì, Chúa chăm sóc, Chúa bảo vệ, Chúa phù trợ và giải thoát khỏi ác nhân; Chúa còn giúp cho họ bước đi vững chãi,… gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm; buổi gian nan họ không hề hổ thẹn, ngày đói kém lại được no đầy. Cuộc đời người thiện lành là cuộc đời đáng được chúc phúc: Dầu họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã tặng ban cho chúng con Lời của Chúa, để hướng dẫn chúng con trên đường lối thiện lành. Xin dạy chúng con yêu thích đường lối Chúa và khao khát sống hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Amen.

 
114.864864865135.135135135250