25/05/2024 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

910
Ngày 25/5 - Thánh Ghêgôriô VII

Có thể nói rằng, Đức Giáo hoàng Ghêgôriô VII đã đi vào lịch sử Giáo hội như là một trong các vị Giáo hoàng có những cải cách phù hợp và quan trọng nhất. Tinh thần dũng cảm và lòng nhiệt thành bênh vực công lý cũng là đặc điểm nổi bật trong triều đại Giáo hoàng của ngài. Đức Giáo hoàng Ghêgôriô VII có tên thường gọi là Hilđơbran,[1] sinh tại nước Ý vào khoảng năm 1028. Ngài có một người cậu là một đan sĩ ở Rôma; vì thế, ngài đã đến đan viện của cậu để tu học. Sau khi tốt nghiệp ở Rôma, ngài được chọn phục vụ tại Giáo triều dưới nhiều đời Giáo hoàng. Sau thời gian làm cố vấn cho Đức Giáo hoàng Alexandre II, Hilđơbran được bầu làm Giáo hoàng năm 1073, lấy danh hiệu Ghêgôriô VII.

Đức Ghêgôriô VII lên ngôi Giáo hoàng vào lúc Giáo hội bị lệ thuộc vào các ông hoàng và giáo sĩ thì bị suy đồi. Ngài theo đuổi định hướng cải cách của mình, ngài nhận định rõ các vấn đề của thời cuộc, rồi dùng tất cả ý chí và nghị lực để hoàn thành công cuộc cải cách ấy. Ngài đã soạn thảo hai mươi bảy sắc lệnh trình bày các nguyên tắc cải cách đó là: đấu tranh chống lạc thuyết Nicôla, chống việc mại thánh và chống việc thế quyền trao ban chức tước, bổng lộc trong Hội thánh. Là thủ lãnh Giáo hội, thánh nhân đã rất tận tuỵ và nhiệt tâm trong trách vụ. Ngài đã chia sẻ: Tôi đã hết sức lo cho Hội thánh là hiền thê của Chúa, là nữ chúa và hiền mẫu của chúng ta, để Hội thánh lấy lại vẻ đẹp của mình: luôn sống tự do, trong sạch và giữ vững được đặc tính công giáo.
[2] Cuộc cải cách của Đức Ghêgôriô VII đã thành công và Hội thánh đã lấy lại vẻ đẹp của mình. Tuy nhiên, do một số hiểu lầm, Đức Grêgôriô VII bị ép phải rời bỏ Rôma. Người ta đã đem ngài tới Salênô và ngài đã qua đời tại đây năm 1085. Năm 1606, Đức Thánh cha Phaolô V đã tôn Đức Grêgôriô VII lên bậc hiển thánh.

Người trẻ là tương lai của Giáo hội và xã hội, muốn cải cách Giáo hội cần xây dựng nền tảng đào luyện người trẻ. Lạc giáo, tha hoá, hay suy thoái đạo đức dễ bén gót vào những tâm hồn non yếu đức tin và thường hay tấn công người trẻ. Mẫu gương canh tân Giáo hội của Đức Giáo hoàng Ghêgôriô VII dẫn chúng ta trở về với những lời nhắn nhủ của Đức Thánh cha Phanxicô về trách nhiệm mục vụ lo cho người trẻ:
[3] Việc mục vụ giới trẻ hiện nay cần có tính đại chúng, với một phong cách - chương trình - nhịp độ và phương pháp mới. Nó mở rộng hơn và uyển chuyển hơn. Nó mở ra đến với những nơi mà người trẻ thực tế đang tác động. Nó thúc đẩy những phẩm chất lãnh đạo tự nhiên cũng như những đặc sủng được Chúa Thánh Thần gieo vãi… Nó cố gắng tránh áp đặt các chướng ngại, các quy tắc, các sự kiểm soát và những cơ cấu bắt buộc trên các người trẻ... Chúng ta chỉ cần đồng hành và khích lệ người trẻ, tin tưởng hơn vào Chúa Thánh Thần, Đấng hành động như Ngài muốn… Đối với những người trẻ không đến từ các gia đình hay các cơ chế Kitô hữu và đang chậm chạp trong trưởng thành, chúng ta phải khích lệ tất cả những gì tốt đẹp có thể… Thay vì áp đặt lên người trẻ một mớ luật lệ, chúng ta được mời gọi vận dụng sự gan dạ của họ và hướng dẫn họ đảm nhận các trách nhiệm của mình, trong ý thức rằng lầm lỗi, thất bại và khủng hoảng là những kinh nghiệm có thể giúp họ phát triển lòng nhân.

Để làm được điều đó, chúng ta không thể không cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Đó cũng là việc đầu tiên mà thánh Giáo hoàng Ghêgôriô VII làm trong tiến trình canh tân Giáo hội. Ngài cầu nguyện liên lỉ và ngài xin người khác cầu nguyện cho ngài. Nhờ cầu nguyện, thánh Giáo hoàng Ghêgôriô VII đã đứng vững để bênh vực Hội thánh.

Ước gì mẫu gương của thánh Giáo hoàng Ghêgôriô VII và những lời mời gọi của Đức Thánh cha Phanxicô thúc đẩy chúng ta quan tâm đến “người trẻ là sức mạnh và tương lai của Giáo hội,” đồng thời cũng quan tâm đến đường hướng mục vụ cho người trẻ làm sao để đem lại bộ mặt xinh đẹp cho Giáo hội.

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh Ghêgôriô giáo hoàng được lừng danh vì tinh thần dũng cảm và lòng nhiệt thành. Xin cho các bạn trẻ trong Giáo hội cũng được những đức tính như người, hầu mạnh mẽ loại trừ điều dữ và tự do thực thi điều lành trong tinh thần bác ái; đồng thời cho các vị lãnh đạo trong Giáo hội thật nhiều ơn thánh để các ngài tìm ra đường hướng mục vụ đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng. Amen


 

 

[1] Hildebrand de Soana.
[2] Trích thư của thánh Ghêgôriô VII gửi mọi tín hữu, Bài đọc 2 – Kinh sách ngày 27/5 Thánh Ghêgôriô VII.
[3] x. ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” các số 231-233.
114.864864865135.135135135250