28/06/2022 -

PHÚT CẦU NGUYỆN MỖI NGÀY

417
Ngày 28/6 - Thánh Irênê

Thánh Irênê - Giám mục Lyon - chào đời khoảng năm 130 tại Tiểu Á. Ngay từ thời niên thiếu, ngài đã được thụ huấn với thánh Policarpô - Giám mục Smyrna môn đệ của thánh Gioan Tông đồ. Như vậy, thánh Irênê được kể là những tín hữu trong giai đoạn đầu của Giáo hội.

Ngày ấy, thầy Policarpô gởi Irênê đi truyền giáo ở Lyon nước Pháp. Tại đây Irênê được thụ phong linh mục. Nhờ tài hùng biện cũng như lòng hy sinh tận tụy, ngài đã đưa nhiều người trở về với đức tin Công giáo. Năm 177, xảy ra một cuộc bách hại đạo khủng khiếp, 50 vị chịu tử đạo tại Lyon trong một ngày 02/6, Giám mục Lyon bị sát hại trong dịp này. Irênê thoát nạn vì trong lúc biến cố đang diễn ra, ngài được cử làm đại diện trở về Rôma.

Cuộc bách hại vừa chấm dứt, Irênê trở lại Lyon và được chọn lên kế vị Đức Giám mục Lyon. Trong cương vị giám mục giáo phận, Irênê luôn chu toàn trách nhiệm của vị chủ chăn một cách ân cần chu đáo, đồng thời ngài cũng mở rộng việc loan báo Tin Mừng sang các vùng lân cận. Năm 190, Irênê đã đứng ra hòa giải giữa Đức Giáo hoàng Victor III với cộng đoàn tín hữu ở Tiểu Á đang bị vạ tuyệt thông... Bằng những bài thuyết giảng, ngài chống lại thuyết Ngộ đạo và thuyết Valentianô. Với hai tác phẩm nổi tiếng là “Chống các lạc thuyết”“Bằng chứng của giáo huấn tông truyền,” thánh nhân đã khôn khéo bảo vệ đức tin Công giáo bằng đường lối ôn hòa, nhã nhặn.

Phải chân nhận rằng: Nét đẹp nổi bật trong cuộc sống của thánh Irênê đó là cách thế ngài đã giải quyết được biết bao nhiêu cuộc xung đột để đem lại an hòa cho nhiều người. Thật đúng với ý nghĩa tên gọi của ngài theo nguyên ngữ Hy Lạp: là “người kiến tạo hòa bình” và thật xứng đáng như lời Chúa dạy: “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Năm 202, thánh Irênê chịu tử đạo dưới thời kỳ bách hại của Septimiô Sêvêrô.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng: Trong cả cuộc đời, thánh Irênê đã dùng tài năng và trí thông minh Chúa ban để xác tín niềm tin đồng thời kiên quyết bảo vệ đức tin ấy. Tuy nhiên, có một điều mà các bạn trẻ cần học hỏi nơi ngài đó là sự nhiệt tâm bảo vệ đức tin tinh tuyền và cách thế bảo vệ đức tin ấy. Thánh Irênê đã nói: Đức Giêsu đã trở thành Đấng ban phát ân sủng của Chúa Cha. Chính vì nhân loại mà Người đã thực hiện biết bao việc diệu kỳ, để mặc khải Thiên Chúa cho con người và tỏ bày con người với Thiên Chúa. Tuy nhiên, Người là Đấng đã tỏ cho loài người một cách tuần tự, hài hoà và đúng thời đúng lúc những thị kiến tiên tri, những ân điển và tác vụ khác nhau để tôn vinh Chúa Cha đồng thời mưu ích cho nhân loại. Quả vậy, ở đâu có tuần tự thì ở đó có hài hoà, ở đâu có hài hoà thì ở đó có đúng thời đúng lúc, và ở đâu có đúng thời đúng lúc thì ở đó có ích lợi.
[1]

Cảm nghiệm được điều này, Đức Thánh cha Phanxicô trong Tông huấn Đức Kitô đang sống ở số 22 đã trích lại khảo luận chống lạc giáo của thánh Irênê để nhắc nhở người trẻ rằng: Đức Giêsu là “người trẻ ở giữa những người trẻ để làm gương mẫu cho người trẻ và để thánh hiến họ cho Chúa. Đức Giêsu bảo chúng ta rằng người khôn ngoan có thể rút ra từ kho tàng của họ cả những thứ mới và cũ (x. Mt 13,52). Một người trẻ khôn ngoan thì mở ra hướng tới tương lai, nhưng cũng biết học hỏi từ kinh nghiệm của những người khác nữa. Quả vậy, tuổi trẻ là một giai đoạn độc đáo và đầy sức truyền cảm hứng trong đời, chính Đức Giêsu đã trải nghiệm giai đoạn này và đã thánh hóa nó.[2]

Ước gì khi chiêm ngắm cuộc đời thánh Irênê và cùng với ngài cầu nguyện, các bạn trẻ cũng như mỗi người chúng ta cũng học được nơi thánh nhân sự mạnh mẽ trong việc bảo vệ đức tin và lưu ý đến sự hài hòa trong cách thế giải quyết cách xung đột ngay cả khi những xung đột ấy là nền tảng của đức tin tinh tuyền.

 Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh giám mục Irênê thành công bênh đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận hòa trong Giáo hội. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà ban cho chúng con sức mạnh của lòng tin và sự hiền hòa của đức ái để chúng con đem Chúa đến cho những người có thể có những quan điểm giáo lý sai lạc nguy hại đức tin. Chúng con tha thiết nài xin Chúa. Amen

 


 
[1] x. Trích khảo luận của thánh -rênê, giám mục, chống lạc giáo. Bđ 2 Kinh sách ngày 28/6.
[2] x. ĐTC Phanxicô “Tông huấn Đức Kitô đang sống” số 16 và số 22.
 
114.864864865135.135135135250