06/07/2020 -

Sinh hoạt khác

156 
Maria Goretti
Đóa hoa trinh trắng nhu mì đơn sơ
Không hề hoen ố tội nhơ
Giữ hồn tinh sạch tuổi thơ kiên cường
Bị đâm mười bốn vết thương
Vẫn xin tha thứ mở đường tội nhân
Khi giờ lìa thế đã gần
Thánh nhân mong kẻ sát nhân cải hồi.
Lời ngài Thiên Chúa nhận rồi
Nên gương người trẻ tinh khôi tâm hồn.
Lạy Thiên Chúa đấng Chí tôn
Con dâng về Chúa xác hồn con đây.
Nguyện xin Chúa giữ từng ngày
Cho con thanh khiết hôm nay – trọn đời. Amen.
114.864864865135.135135135250