17/09/2018 -

Tập Viện

231
Thơ - Chị Em Tập viện
 
CH EM TP VIN
 
Trong ngôi nhà nguyện nhỏ xinh
Chị em Tập viện tâm tình mến yêu
Dù đời giòn yếu vấn vương
Chị em Tập viện vẫn nương không rời
Giêsu ngự đó gọi mời
Chị em Tập viện vui đời hiến dâng
Vì tình yêu Chúa đỡ nâng
Chị em Tập viện xin vâng trọn tình
Hy sinh phục vụ hết mình
Chị em Tập viện an bình bước đi
Dù đời lắm lúc nhiều khi
Chị em Tập viện thực thi lời Ngài
Ngày đêm khẩn nguyện van nài
Chị em Tập viện miệt mài hát ca
Ngợi khen cảm tạ tình Cha
Chị em Tập viện loan ca Tin mừng
Niềm vui có Chúa vang lừng
Chị em Tập viện không ngừng yêu thương
 
                                      Maria Hoài Thương
 
 
114.864864865135.135135135250