04/06/2017 -

Thỉnh Sinh

239
Buông mình

Buông Mình
 

Chị ơi! Em hỏi điều này

Buông mình hai chữ giãi bày làm sao?

Tê-rê-sa sống thế nào?

Mà nên vị thánh biết bao phúc phần.

Buông mình hai chữ giãi bày làm sao?

Tê-rê-sa sống thế nào?

Mà nên vị thánh biết bao phúc phần.

 

Em ơi! Cuộc sống thăng trầm

Tê-rê-sa sống âm thầm vì yêu

Tình yêu toàn diện mỹ miều

Trọn trao dâng Chúa không điều luyến vương.

 

Cuộc đời lắm cảnh đau thương

Không than không tránh ngài nương, phó mình

Cậy trông tin tưởng an bình

Thực thi ý Chúa trong tình hiến dâng.

 

Hy sinh cầu nguyện chuyên cần

Chị em ta hãy chọn phần noi gương

Mong sao nhân đức tỏa hương

Mọi người quý mến Chúa thương muôn đời.

                                                         Hạt cát nhỏ                                           
114.864864865135.135135135250