11/06/2016 -

Thỉnh Sinh

1075
Thơ - Tâm hồn bé thơ

Bé thơ hay rất mộng mơ

Không lo không nghĩ vu vơ chuyện đời

Bé thơ yêu Chúa mọi thời

Tâm hồn thanh thoát tuyệt vời cao xa

Bé thơ theo tiếng Chúa Cha

Ca vang tình mến thiết tha mặn nồng

Bé thơ không thích lông bông

Sớm hôm chiều tối cầu mong ý lành

Bé thơ cảm mến chân thành

Vui ca bên Chúa học hành điều hay

Bé thơ xin quyết từ nay

Dâng lên đời sống bên Thầy Giêsu

Bé thơ hạnh phúc đời tu

Lửa hồng tình mến thiên thu tuyệt vời.

Anna Hồng Duyên

 

114.864864865135.135135135250