30/12/2019 -

Thơ

166
Ân Lộc - Lời Khuyên Phúc Âm

Noi gương Cha Thánh Đa Minh
Chị em vâng phục tôn vinh Chúa Trời
Yêu thương - bác ái - rạng ngời
Theo đường trọn hảo, người đời noi theo.
Lại thêm sống đức khó nghèo
Chia cơm sẻ bánh gieo lời yêu thương.
Bạc vàng chẳng chút vấn vương.
Thanh bần thánh đức theo đường Cha yêu
Noi gương khiết tịnh mĩ miều
Rắc gieo hạt giống cao siêu ơn lành
Quyết tâm tín thác trung thành.
Giữ lòng trong trắng song hành bên Cha.
Nhờ lời thánh nữ Rosa
Chuyển cầu cùng Chúa thiết tha ơn trời.
Hội dòng vững bước giữa đời
Sống ba lời khấn sáng ngời Phúc âm.
Vâng phục thánh đức nảy mầm.
Khó nghèo tuyệt hảo ân cần trao ban.
Khiết tịnh vui sống bình an.
Hội dòng hạnh phúc đầy tràn ơn trên.


Anna Hồng Duyên
114.864864865135.135135135250