16/06/2022 -

Thơ

149
Chân dung Dòng giảng thuyết

Vào Dòng Giảng Thuyết em ơi!
Tiền nhân bước trước gọi mời em theo
Mân Côi tràng chuỗi em đeo
Áo dòng em khoác khó nghèo trắng trinh

Ngắm xem y phục đẹp xinh
Nhưng không chỉ có một mình nó đâu
Lúp đen em đội trên đầu
Nguyện dâng về Chúa nhiệm mầu tình thương

Hồng ân cõi phúc miên trường
Năm xưa các thánh nên gương rạng ngời
Dù Vua  Minh Mạng triệu mời
Dẫm lên thập giá với lời chứng gian

Thì lòng các Thánh trấn an
Bằng gương thập giá trên đồi Canvê
Khi chọn Chúa, là hôn thê
Cùng chung một lối một quê  rạng ngời

Quyết đem luật của Chúa Trời
Gieo vào cuộc sống trần đời nhân gian
Những cuộc bách đạo ngang tàn
Chẳng hay thành phút mở màn thánh ân

Khi còn sống kiếp phàm nhân
Giêsu Người đã nộp thân xác mình
Để cho em hiểu tâm tình
Chúa trên thập giá uốn hình chữ yêu

Giúp em thấu hiểu bao điều
Tấm lòng đẹp tựa sương mai
Bình minh nắng xuống chẳng phai hay mờ
Dẫu đời không giống như mơ
Thì ta với Chúa sợi tơ chỉ hồng
Thế nên các Thánh đợi trông
Cho Dòng Giảng thuyết luôn đông mọi thời.


Xương Rồng Gai
 
114.864864865135.135135135250