08/06/2022 -

Thơ

198
Chúa dạy con
 
Tạ ơn Chúa đã dùng phản bội
Để dạy con luôn tín trung
Tạ ơn Chúa đã dùng dối gian
Để dạy con luôn chân thật

Tạ ơn Chúa đã dùng hờn giận
Để dạy con luôn thứ tha
Tạ ơn Chúa đã dùng cách xa
Để trân quý nhau khi gần

Tạ ơn Chúa đã dùng hiểu lầm
Để dạy con luôn lắng nghe
Tạ ơn Chúa đã dùng ghét ghen
Để dạy con yêu thương thật

Tạ ơn Chúa đã dùng sự thật
Để gọi, để thánh hiến con
Và dù con chưa hoàn hảo
Con vẫn được Chúa yêu

Bằng một tình yêu trọn hảo!

 
Hồng Tro – Thỉnh Sinh
114.864864865135.135135135250