14/08/2022 -

Thơ

258
Chúc khen Mẹ Lên Trời

Con  mừng kính Thánh Danh Mẹ diễm phúc
Hồn lâng lâng rạo rực khúc tình say
Ngai của Mẹ nguy nga toàn ngọc bích
Thánh Danh Mẹ - ơn ích của chúng con

Kính mừng Mẹ siêu thăng trọn hồn xác
Cung lòng Mẹ - sa mạc của Tình Yêu
Đường đời Mẹ dẫu có lúc cô liêu
Và từ đây phát sinh nhiều Ơn Phúc

Kính mừng Mẹ muôn Thiên Thần cung chúc
Tầng trời cao, các Thánh mãi chúc vinh
Cõi đất này con hòa mình dâng tiến
Khúc hoan ca – Maria dịu hiền

Kính mừng Mẹ, con trọn niềm xác tín
Mẹ - ở thế gian nhưng trung tín TRỜI CAO
Hồn thanh cao, chẳng vương mào tội lỗi
Xứng sạch trong cho Ngôi Hai hạ sinh

Kính mừng Mẹ dẫu đất trời xa cách
Nghìn trùng xa…..Mẹ mãi là Mẹ con
Nơi Thiên Cung Mẹ còn thương con mãi
Tháng ngày dài, Mẹ luôn dõi bước theo

Kính mừng Mẹ, vạn vật cũng hò reo
Nữ Tỳ nghèo hèn, được TRỜI CAO đoái đến
MARIA – Ánh Sao – thuyền mong bến
Cõi mênh mông, con đến bờ an vui

Cám ơn Mẹ, bên Mẹ đời con vui
Dõi theo Mẹ, hồn khơi hương sắc mới
Nương nhờ Mẹ, đời con vui bước tới
Đời an vui, giông tố nào xá chi

Đây đường đời, đắm mê đầy phía trước
Mẹ chuyển cầu, nguyện ước được vuông tròn
Như vầng nguyệt canh khuya còn trong sáng
Mẹ ở bên, con càng bước vui say

Con nguyện ước thân con mỗi sáng ngày
Là chiếc nôi chuyển cầu thay nhân thế
Xin Thiên Chúa xuống muôn ơn trời bể
Để trần gian, tìm về bến Ngôi Hai

Con có Mẹ, tiếng cười vang xa mãi
Con cùng Mẹ, đi chiếu dãi ánh dương
Mong cho đường về quê trời khao khát
Đây hồn con được thỏa nỗi khát khao

Xin được Mẹ dẫn vào quê Vĩnh Phúc
Cùng Thần Thánh, chúc khen Mẹ Thăng Thiên.

 
 
Maria Phượng Vỹ

 
114.864864865135.135135135250