28/05/2022 -

Thơ

173
Dâng Mẹ

Mẹ ơi! Nay tháng hoa về
Tâm tình kính tiến chớ chê lòng thành
Con dâng muôn sắc hoa lành
Là lời kết ước thi hành ý Cha.

Tình dâng sắc đỏ mặn mà
Sống đời dâng hiến thật thà tín trung
Hoa vàng kính tiến bao dung
Là chăm nguyện ngắm khiêm cung mỗi ngày.

Dâng lên sắc tím đẹp thay
Sống vui phục vụ đượm say tình người
Đóa hồng đệt khúc hương trời
Là bao lời hứa sống đời yêu thương.

Dâng lên hoa trắng ngát hương
Bằng đời khiết tịnh trên đường hiến dâng
Hoa xanh đằm thắm xin vâng
Vui buồn sướng khổ Mẹ nâng giữ gìn.

Mẹ ơi! Hoa thắm đẹp xinh
Dâng lên khấn Mẹ thương tình chở che
Giữ con thánh thiện mọi bề
Cùng Mẹ chuyển bánh lên xe về trời.

Hoa thiêng hương sắc đẹp ngời
Dâng lên trọn đóa hoa đời con đây
Dẫu là trần thế bủa vây
Luôn noi gương Mẹ dựng xây an bình.


Anna Trần

 
114.864864865135.135135135250