02/08/2020 -

Thơ

91
Đáp trả

Hội dòng mời gọi canh tân
Chị em đáp trả phân vân lạ gì
Chuyên chăm trong bậc tu trì
Tuân giữ kỷ luật sánh bì lời khuyên

Sấm ngôn Thiên Chúa phán truyền
Quyết tâm giữ vững truân chuyên một lòng
Tâm hồn khát vọng chờ mong
Mai này hoan hợp ở trong Nước Trời

Ơn trên ban xuống cõi đời
Sức mạnh chiến đấu lời mời quỷ ma
Đồng lòng giữ luật của Cha
Gian nan khốn khổ hoan ca muôn đời.


Anna Trần Thơm
 
114.864864865135.135135135250