23/09/2022 -

Thơ

309
Đến Tây Nguyên truyền giáo
 
Bước chân truyền giáo Thánh Đa Minh
Rao giảng Lời Chúa đến quên mình.
Đường xa, chân mỏi, chẳng chùn bước
Cứu đời nhân thế, quản hi sinh!

Chị em tiếp bước Thánh Tổ mình
Dâng trọn cho Chúa tấm lòng trinh.
Hăng say dấn thân miền truyền giáo
Cao rao Danh Chúa, cứu sinh linh.

Ai đến truyền giáo Tây Nguyên mình
Đất đỏ, cà phê hoa trắng tinh?
Một vùng nguyên sơ, chan hòa nắng
Con người chân chất, thắm đượm tình!

Đến đây rao giảng Vị Cứu Tinh
Họ thật lòng nghe, hối tội tình.
Tiếp nhận đức tin, nguồn Ánh Sáng
Trở nên con Chúa, dịp Phục Sinh.

Rắc gieo Lời Chúa từ bình minh
Chiều về một cõi lặng thanh bình
Đường xa, dốc núi, nào có xá
Luôn tin có Chúa trong hành trình!

Xin cùng đến với Tây Nguyên xinh
Cùng đi truyền giáo, quên thân mình.
Gieo hạt đức tin, gieo chân lí
Xứng danh con cháu Thánh Đa Minh!

 

Maria Cỏ Xanh
114.864864865135.135135135250