23/01/2021 -

Thơ

53
Đi tu

Đi tu yêu lắm cuộc đời,
Là theo lý tưởng tuyệt vời người ơi.
Vâng theo tiếng Chúa kêu mời,
Theo đường nên thánh vào cuộc trần gian.

 
Cùng nhau làm chứng trao ban
Loan tin mừng Chúa muôn vàn mọi nơi.
Đi sâu vào giữa lòng đời 
Quên mình để sống ba lời Phúc Âm.
 
Để cho tình Chúa nảy mần,
Vươn mình lớn dậy âm thầm trổ sinh.
Đi tu không phải một mình,
Nhưng tu là sống bỏ mình vì yêu.

 
Dù cho thử thách bao điều,
Nhưng trong tình Chúa xin “liều” Chúa ơi!
Vậy nên con nguyện Chúa Trời,
Cho con thêm sức Sống Lời Phúc Âm.
 
Sóng to dâu bể thăng trầm,
Vẫn lòng trong cậy âm thầm hi sinh
Sống đời đẹp đạo trung trinh,
Làm vinh danh Chúa uy linh cho Ngài.


Hoa Mặt Trời
114.864864865135.135135135250