17/11/2022 -

Thơ

139
Điều Chúa muốn

Điều Chúa muốn là chi ?
Điều con tìm là gì
Một ngày bỗng thing lặng
Tiếng Chúa vẳng bên tai.

Điều Chúa muốn là chi ?
Giữa vòng xoay hối hả
Giữa nhịp đời tất tả
Hỏi mình tìm gì đây.

Điều Chúa muốn là chi ?
Sống trọn lề luật dạy
Mến Chúa, yêu người mãi
Tám mối phúc con say.

Điều Chúa muốn là chi ?
Vì Chúa quên mình đi
Khi ý riêng chồng chất
Giật mình, thức tỉnh đi.

Điều Chúa muốn là chi ?
Khiêm nhường vác Thánh giá
Sống yêu thương rộn rã
Ơn Chúa ngự bao la.

Điều Chúa muốn là chi ?
Lặng nghe lời thủ thỉ
Dẹp tan những mộng đời
Hướng lòng về ý ngay.

Điều Chúa muốn là chi ?
Con có nghe lòng khát
Hãy sống thật không lay
Mở rộng tay đón Ngài.

Phương Hiền_TS
114.864864865135.135135135250