13/11/2019 -

Thơ

103
Đường Con Theo Chúa

 

ĐƯỜNG CON THEO CHÚA

Đường Thầy Chí Thánh ôi cao siêu
Rất lạ lùng và rất mỹ miều,
Thật diệu vời và thật gần gũi
Đường ấy mang tên: Đường Tình Yêu.

Con đây thấy lòng nhiều lo lắng
Bước đến với Ngài có được chăng?
Cầu nguyện, kiên trì và cố gắng
 Tin tưởng nơi Chúa đầy quyền năng.

Theo Chúa dấn bước chẳng sợ chi
Gian nguy thử thách nào xá gì.
Có Chúa che chở và dẫn dắt
Đồng hành bên con mỗi bước đi.

Chúa chọn gọi con vì yêu thương
Nguyện xin theo Chúa mãi can trường
Cảm mến hồng phúc khôn diễn tả:
Con được cùng Chúa bước chung đường!

Cỏ xanh
 
114.864864865135.135135135250