22/11/2019 -

Thơ

115
Email Con Gửi Chúa

EMAIL GỬI CHÚA
 
Email con gửi Chúa
Chúa đã nhận được chưa?
Nội dung như thế nào
Chúa mở ra sẽ rõ
Con có điều thắc mắc
Cần được Chúa giải bày
Tại sao thế Chúa ơi
Ngài yêu con người quá
Ban muôn của đầy dư
Cho làm chủ vũ trụ
Cộng tác công trình Ngài
Thế mà vẫn chưa đủ
Cho tình yêu Ngài ban
Ngài đã bỏ ngôi vị
Với bao là quyền uy
Mang thân phận con người
Tay giang trên Thập Giá
Làm sao để kể hết
Ân tình Ngài đã ban
Bây giờ con đã hiểu
Tại sao Chúa làm thế
Ôi tình yêu cao cả
Vượt hết mọi tình yêu
Giờ này con xin Chúa
Một điều ước nhỏ nhoi:
Nếu Chúa nhận được rồi
Nhớ trả lời con nhé
Con sẽ luôn mong chờ
Thư hồi âm Chúa gửi
Để con luôn biết rằng
Tất cả là vì yêu!         Anna Nguyễn Nga

 
114.864864865135.135135135250