09/01/2020 -

Thơ

140
Gửi Xuân

Xuân ơi! Xuân đã về rồi
Cho tôi nhắn gửi đôi lời nhé xuân
Gửi lời bố mẹ nghe xuân
Vì đoàn con nhỏ truân chuyên sớm chiều

Bố ơi! Bố đã về trời
Cơn mưa tầm tã con vẫn nhớ ai?
Mẹ ơi! Sớm tối làm hoài
Rét mưa cam chịu, miệt mài nuôi em

Công ơn sinh dưỡng dạt dào
Xin dâng tất cả Ngài nào nỡ quên
Chúa ơi! Nguyện xuống ơn trên
Thương cho bố được chóng lên thiên đàng.

Xuân ơi! Xuân đã về rồi
Cho tôi nhắn gửi đôi lời thiết tha
Gửi lời thân hữu gần xa
Đã thương cầu nguyện với Cha trên trời

Cho tôi đường dẫu chơi vơi
Trung thành vững bước tới nơi quê trời
Hồn tôi cầu Chúa không vơi
Ban cho tất cả ánh ngời quang vinh.


Hà Trang
 
114.864864865135.135135135250