20/06/2022 -

Thơ

100
Hai màu TRÁI TIM

“Yêu là chi?” Tôi hỏi người tu sĩ,
Sống độc thân trọn cả một kiếp người,
Dâng hiến cả đoạn khúc tuổi xuân tươi,
Liệu tu sĩ có biết yêu không nhỉ ?
 
Người bảo rằng, thân tôi là tu sĩ,
Chẳng những yêu, còn yêu rất rất nhiều.
Người gian trần dâu bể có bao nhiêu,
Muốn ôm cả vào trái tim bé nhỏ.
 
Tôi hỏi người: “Thế nào là chung thủy?”
Chẳng lứa đôi, chẳng non nước hẹn thề,
Cũng chẳng màng chi cả những đam mê,
Liệu có hiểu thế nào là chung thủy ?
 
Người bảo rằng, tôi quên mình tự hủy,
Yêu Giêsu trót cả tấm chân tình,
Trọn lòng thành nguyện mãi mãi trung trinh,
Sống chung thủy cùng Ngài không luyến tiếc.
 
Màu trời kia ai tô mà xanh biếc ?
Cửa lòng người ai mở mà thênh thang ?
Ai đã nhuộm trái tim người hai sắc,
Sắc đỏ tình và sắc tím thủy chung ?
                                     
 Teresa Hoài Chi
114.864864865135.135135135250