21/10/2020 -

Thơ

84
Hội dòng có Chúa

Tổng Hội kết thúc vừa xong
Chị em hớn hở trong lòng làm sao.
Nhiệm kì mới chỉ ước ao
Đồng tâm nhất trí khát khao nguyện cầu.
Sống đời dâng hiến bền lâu
Phải cần có Chúa, lo âu chẳng màng.

Cùng mơ về cõi thiên đàng
Ở CÙNG VỚI CHÚA sẵn sàng canh tân.
CANH TÂN hoàn thiện BẢN THÂN
Yêu người mến Chúa chứng nhân giữa đời.
DỰNG XÂY hiệp nhất không ngơi
CỘNG ĐOÀN cùng sống như lời Thầy xưa.
Cùng nhau cầu nguyện sớm trưa
Cộng đoàn có Chúa sẽ đưa an bình.
Chị em cùng sống hết mình
Hướng về ngày lễ khai sinh Hội dòng
Rồi bao thao thức trong lòng
Ở cùng với Chúa VỀ NGUỒN với nhau.
THI HÀNH SỨ VỤ liền mau
Chỉ cần có Chúa, có đâu chần chừ.

Đó là tất cả ưu tư
Hội dòng con đã từ từ rút ra.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha
Nếu Ngài vừa ý xin ban an hòa
Chị em cùng ở một nhà
"Đồng tâm nhất trí" thật là an vui.


Maria TX

 
114.864864865135.135135135250