20/07/2020 -

Thơ

253
Hồng phúc đời con

Chúa yêu con ôi nồng nàn thắm thiết
Mãi gần bên luôn đỡ nâng từng ngày
Hạnh phúc, khổ đau trên đường dâng hiến
Sao đẹp quá tình yêu Chúa tràn đầy.

Chúa gọi con “cùng Ta lên đỉnh núi”
Sống tình yêu con quyết chí theo Ngài
Bỏ sau lưng mọi lo toan, may rủi
Mãi thuộc về Chúa, trọn tình không phai.

Chúa chọn con nên hiền thê của Chúa
Con xin được Tuyên Khấn với Ngài thôi
Khó nghèo, khiết tịnh một lời đoan hứa
Vâng phục ý Chúa suốt trọn cuộc đời.

Muôn tâm tình tri ân Chúa tất cả
Cảm ơn mẹ cha, Dì giáo thi ân
Cùng thương ban muôn ơn lành hơn cả
Cho Hội dòng con, hồng phúc bội phần.


Maria Nguyễn Thị Lương
114.864864865135.135135135250