06/05/2022 -

Thơ

180
Khát vọng yêu thương

Chúa gọi con khi tuổi xuân chớm nở
Mang trong mình bao khát vọng yêu thương
Giang đôi tay, gọi mời con theo bước
Đáp lời Ngài con hớn hở vui ca

Dòng Đa Minh con chọn tìm Thánh Ý
Dâng cuộc đời trọn mối tình Giê su
Theo chân Ngài con xin nguyện là muối
Thêm mặn nồng trong tình yêu Thánh Khí

Ôi Đa Minh luôn rao truyền chân lý
Mang thánh hiệu là đóa hồng Li ma
Gương nhân đức bao đời mãi tụng ca
Say yêu Chúa hiến trọn trái tim mình

Tình thập giá con yêu đời chiêm niệm
Thầy chí thánh cùng sánh bước bên con
Sống tin yêu con hết mực chân thành
Trong tình Chúa và tha nhân mãi mãi.

 
 
Sa Ke
114.864864865135.135135135250