22/07/2020 -

Thơ

246
Ký ức tình yêu (thơ)
 
Một chiều rọi sáng tim con
Thánh Giá cao mời gọi
Con xôn xao lòng mình.
Lặng thầm NGÀI chẳng nói
Nhưng con hiểu thấu tình yêu.

Một ngày giọt nắng lung linh
Ngọn gió reo vang
Con vui hân hoan đáp lời
Lặng thầm NGÀI mở lối
Con đi theo tiếng NGÀI gọi, con đây!

Rồi từ đó bước chân con,
và từ đó mắt môi con,
trái tim con thuộc trọn về Chúa.
Rồi từ đó mãi bên con,
Chúa yêu thương dẫn đưa
và từ đó suối ân thiêng con cảm nghiệm…
Chúa ơi, mãi mãi và mãi mãi con thuộc về NGÀI.

Một chiều hồng phúc linh thiêng
Thắp sáng lên đèn hồng
Con reo vui rộn ràng
Lặng thầm NGÀI chẳng nói
Nhưng con hiểu suối hồng ân.

Một ngày tình thắm dâng trao
Lời hứa keo giao
Con vui tung tăng đáp lời.
Lặng thầm NGÀI trìu mến

Con thân thưa rất vụng về, con đây!

Rồi từ đó bước chân con,
và từ đó mắt môi con,
trái tim con thuộc trọn về Chúa.
Rồi từ đó mãi bên con,
Chúa yêu thương dẫn đưa
và từ đó suối ân thiêng con cảm nghiệm…
Chúa ơi, mãi mãi và mãi mãi con thuộc về NGÀI.

Từng chiều ngày tháng thoi đưa
Thánh Giá cao nhiệm màu
Ôi! Bao la tình NGÀI
Lặng thầm NGÀI ở đó
Cho con thỏa khát tình yêu.

Từng ngày nhẹ bước con đi
Đời thắm yêu thương
Con ra đi với NGÀI.
Lặng thầm NGÀI cùng bước
Con ca vang hát hoài lời, tri ân!

Rồi từ đó bước chân con,
và từ đó mắt môi con,
trái tim con thuộc trọn về Chúa.
Rồi từ đó mãi bên con,
Chúa yêu thương dẫn đưa
và từ đó suối ân thiêng con cảm nghiệm…
Chúa ơi, mãi mãi và mãi mãi con thuộc về NGÀI.


Bé Con Tê-rê-sa
   
114.864864865135.135135135250