05/09/2018 -

Thơ

372
Làm
LÀM “MA SƠ”…


Làm Sơ khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Sáng thì nguyện ngắm
Chiều thì đọc kinh

Lại năng sửa mình
Tập tành nhân đức
Học hành nhiêm túc
Tìm dịp hi sinh

Gặp người khó tính
Xin Ngài ban ơn
Quyết không giận hờn
Để hồn thanh thản

Bớt lời nói nhảm
Bỏ tính hay than
Chuyên chăm cầu nguyện
Tinh thần lạc quan

Làm Sơ thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu mến Chúa
Thì làm được thôi.

 Trầm Hương.
 
114.864864865135.135135135250